How Do You Say That?

A Promise is a Promise     Arctic Stories     Baseball Bats For Christmas     hideandsneak1     

The Littlest Sled Dog     My Arctic 1,2,3     Northern Lights: The Soccer Trails

Click the books above to hear pronunciation from each story.

 

How do you say that?

Amaut: amaut

Amautinnauq: ama-u-tinn-auq

Aqsalijaat: aq-sal-i-jaat

Aqsarniit: aq-sarn-iit

Arvaarluk: ar-vaar-luk

Avataq: ava-taq

Faithful Song

Igvillu: ig-vil-lu

Ijiraq: i-ji-raq

Juggling Song

Kajuqtaat: ka-juq-taat

Kamiik: ka-miik

Kataujaq: ka-ta-u-jaq

Kusugak

Maktaaq: mak-taaq

Mamaq: ma-maq

Najannguat: na-jann-gu-at

Nunavut: nu-na-vut

Qaaqtaqtut: qaaq-taq-tut

Qallupilluit: qallu-pillu-it

Qitusuk: qi-tu-suk

Qupanuaq: qu-pa-nu-aq

Sigjariarjuit: sig-ja-riar-ju-it

Siksiit: sik-siit

Siksik: sik-sik

Taimakalauq: tai-ma-ka-la-uq

Taima: tai-ma

Tulugarjuaq: tu-lu-gar-juaq

Uugait: uu-ga-it